תכנית אב שיבא 2045

תכנית אב שיבא 2045 שמה כמטרה לשנות את המרכז הרפואי על שם חיים שיבא מ'בית חולים' לעיר של בריאות. האסטרטגיה שגובשה בשיתוף עם הנהלת בית החולים ואדריכלית טל איינהורן עם משרד HQ אדריכלים פורטת שלבים ליצירת קמפוס מבריא, הליך, ירוק המאפשר קשר לשכונות החדשות המתפתחות סביבו ומערך התנועה המתוכנן הכולל רק"ל ומטרו. התכנית כולל שלביות להסרת גדרות הקמפוס ובחינת המפגש העתידי בין הקמפוס הרפואי לסביבה העירונית והאינטנסיבית המתפתחת סביבו. התכנית כוללת שמירה על שטחים פתוחים קיימים ויצירת שטחים פתוחים איכותיים חדשים לטובת מבקרי בית החולים אך גם עבור תושבי הערים הסמוכות שיעשו שימוש יומיומי ברק"ל ובאמצעי התחבורה השונים. כמו כן, התכנית מציעה בחינה מחדש של מערך התנועה תוך שילוב מערכת שבילי הולכי רגל איכותיים, מוצלים ומזמיני הליכה וכן שבילי אופניים רציפים המתחברים לרשת העירונית. שכבה נוספת המתבטאת בתכנית המוצעת היא שכבת ניהול הנגר והניקוז בקמפוס. התכנית מציעה שינוי חתך המאגר הקיים בקמפוס לחתך טבעי שיתרום בניהול הנגר ואיגום בנקודה הנמוכה בקמפוס. נדבך נוסף הוא עריכת חוברת שפת הרחוב של הקמפוס המתחברת לשפה העירונית של העיר רמת גן כחלק משמעותי, מקושר ורציף לעיר רמת גן. בית החולים מקדם גם פרויקטים לביצוע ברוח תכנית האב שתוכננו ובוצעו על ידי משרדנו כולל כניסה דרומית ומזרחית חדשה לקמפוס, שטחים פתוחים במחלקות חדשות כמו מחלקת רפואה גרעינית, פגייה ומרכז לסימולציות רפואיות.

לקוח

בית חולים 'תל השומר'

מיקום

תל השומר

שותפים עיקריים

HQ אדריכלים, בית החולים תל השומר, עיריית רמת גן