תכנית אב לניהול נגר

בשנת 2020 הצטרפנו לצוות תכנון תכנית אב לניהול נגר למחוז תל אביב ביוזמת ראשות מקרקעי ישראל ובשיתוף מהנדסי הניקוז של לביא נטיף.

מטרת התכנית היא אסטרטגיה להתמודדות הבינוי של כ-100,000 יחידות דיור במרכז הצפוף של הארץ הכולל את הרצליה, רמת השרון ותל אביב בעזרת כלים הידרולוגיים ואקולוגיים מבוססי מבנה מורפולוגי.

האסטרטגיה שאנו מציעים מבוססת על מורפולוגיית הבינוי המקודם באזור, תוואי הטופוגרפיה הקיים ושטחים פתוחים פוטנציאלים. אנו מציעים שימוש במרחבים הפתוחים לנקודות השהיית נגר וניהול המרחב כרשת אחת רב שכבתית שהניקוז הוא נדבך אסטרטגי בה.

בהמשך לנספח ניהול הנגר ותכנית האב לת"א שערך המשרד , בה הובהר הפוטנציאל לחסכון בהוצאות עירוניות על תשתיות כמו גם התרומה של פתרונות נופיים הנדסיים בהיבט הסביבתי, אקולוגי והקהילתי, הוחלט לקדם פיילוט לניהול מי נגר באגן היקוות נבחר בעיר.

האגן הנבחר לפיילוט הוא אגן שכונת התקווה, וזאת בשל שילוב בין אוכלוסיות מוחלשות, ריבוי מקרי הצפות ותנופת התחדשות עירונית.

נתוני האגן מאפשרים מגוון פתרונות, בראשם הוספת מוצא שני לנחל האיילון. הפיילוט מציע סל פתרונות נקודתיים, הממופים במערכת ה-GIS  לשימוש העירייה והמתכננים באגן, שיחד בפרישה מערכתית, יכולים  לסייע  בצמצום משמעותי של מקרי ההצפות.

 

הצוות כלל את משרדנו-סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף, משרד לביא נטיף – יועץ ניקוז והידרולוג, בשיתוף עם מחלקות העירייה המתאימות בהובלת משרד אדריכל העיר.

 

לקוח

ר.מ.י-רשות מקרקעי ישראל

מיקום

מחוז תל אביב

שותפים עיקריים

ר.מ.י רשות מקרקעי ישראל, מהדנסי ניקוז והידרולוגיה לביא נטיף