מתחם יצחק שדה (חסן ערפה)

לקוח

חברה מנהלת יצחק שדה

גודל

80 ד'

סטטוס

שלב א הושלם

מיקום

תל אביב

שותפים עיקריים

עיריית תל אביב