הפארק המטרופוליני רמת השרון

במסגרת העבודה על תכנית מתאר לשכונה ברמת השרון הכוללת 3,000 יח"ד אנו מתכננים פארק מטורפוליני בשטח של 300 ד'. לאחר האישורים הסטטוטוריים ואישור הנחיות מרחביות אושרה תכנית האב לפארק. הפארק כולל היבטחי אקו-הידרולוגיים של בריכות לניהול נגר בליווי אורי מורן ועמיר בלאבן מהחברה להגנת הטבע. מעבר לבריכות וההיבטים האקולוגיים בפארק, התכנון נשען על האופי החקלאי באזור ומציע אזורים אינטנסיביים לפעילות כולל מגרשי ספורט, מתקני משחק ופאמפטראק.

לקוח

עיריית רמת השרון

גודל

כ-300 ד'

סטטוס

בתכנון

מיקום

רמת השרון

שותפים עיקריים

עיריית רמת השרון, החברה להגנת הטבע, ליווי אקוהידרולוג אורי מורן