בית ספר צוקי אביב

מרכז חינוכי הכולל בית ספר 18 כיתות, אשכול גנים ואולם ספורט

לקוח

עזרה וביצרון

גודל

6 דונם

סטטוס

בוצע

מיקום

תל אביב

שותפים עיקריים

באה אדריכלים